Dzięki doświadczeniu i wysoce wykwalifikowanej kadrze uprawnionych inżynierów będących ekspertami w swojej dziedzinie firma BPI Lubiatowski świadczy usługi nadzoru związane z realizacją inwestycji elektrycznych.

 

Zakres nadzorów robót elektrycznych obejmuje:

• przygotowanie do realizacji inwestycji (np. w formie koordynatora, bądź pełnienia funkcji kierownika robót),
• przygotowanie (sprawdzenie, weryfikacja poprawności) niezbędnych dokumentów do rozpoczęcia procesu realizacji inwestycji,
• podczas realizacji inwestycji udzielenie wszelkich informacji, konsultacji w zakresie prawidłowego wykonawstwa – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, konsultacji co do stosowania odpowiednich materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokumentacją,
• podczas zakończania inwestycji (przygotowanie, sprawdzenie kompletności i prawidłowości niezbędnych dokumentów oraz pomoc w procesie uzyskania pozwolenia na użytkowanie).

 

Zadania inspektora nadzoru:

Nadzór elektryczny
Nadzór elektryczny
  • weryfikacja projektu budowlanego: sprawdzimy czy oferowany Klientowi projekt został wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi standardami, czy proponowane w nim rozwiązania są w istocie najlepsze i czy nie wygenerują wyższych od potrzebnych kosztów, a także czy dokumentacja jest kompletna z perspektywy wyceny i przeprowadzenia prac wykonawczych.
  • sprawdzanie wykonanych instalacji: sprawdzimy czy instalacje zostały wykonane zgodnie z projektem wykonawczym, pozwoleniem na budowę, a także obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zobaczymy także czy zastosowane zostały materiały i urządzenia odpowiedniej jakości.
  • badanie jakości wykonanych robót i użytych materiałów: zbadamy wykonane instalacje pod kątem eliminacji elementów wadliwych, lub nienadających się do stosowania w energetyce/budownictwie.
  • kontrola i odbiór instalacji elektrycznych przed ich zabudową: co bardzo istotne na każdym etapie budowy zweryfikujemy czy użyto odpowiednich materiałów i urządzeń przed ich ukryciem, tj. zanim znajdą się pod tynkiem lub ziemią, a także sprawdzimy czy zostały prawidłowo zainstalowane.
  • pomiary i testy: każdorazowo uczestniczymy w przeprowadzeniu odpowiednich testów i pomiarów wykonanych instalacji/urządzeń technicznych, a także bierzemy udział w odbiorach finalnych i przekazaniu ich do eksploatacji. Wykonujemy też własne, niezależne pomiary instalacji elektrycznych mające na celu sprawdzenie poprawności ich wykonania i eliminację potencjalnych zagrożeń.
  • weryfikacja kosztorysów: sprawdzimy w imieniu Klienta czy koszty założone przez wykonawcę są właściwie oszacowane, aby wyeliminować z jednej strony zawyżenie kwoty kosztorysowej, a z drugiej strony jej zaniżenie – uniemożliwiające wykonanie prac na odpowiednim poziomie jakościowym.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszymi usługami w zakresie nowoczesnych i funkcjonalnych instalacji teletechnicznych, prosimy o kontakt.

e-mail:  piotr.lubiatowski@lubiatowski.pl

Tel: 607 450 515