Realizujemy projekty budowlane i wykonawcze sieci elektroenergetycznych oraz stacji transformatorowych SN, złącz kablowych nN i SN wykorzystując różne rozwiązania techniczne, dostosowane do zasilanych obiektów. Projektujemy nowe linie napowietrzne i kablowe nN i SN, stacje transformatorowe wolnostojące i napowietrzne, złącza kablowe, urządzenia zabezpieczające. Projektujemy także rozwiązania polegające na modernizacji istniejącej sieci elektroenergetycznej polepszające warunki przesyłu lub umożliwiające zabudowę mieszkaniową lub gospodarczą działki.

 

Zakres opracowania

Sieci energetyczne
Sieci energetyczne
  • warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej z Zakładu Energetycznego
  • warunki przebudowy istniejącej sieci elektroenergetycznej z Zakładu Energetycznego
  • opinia ZUD wraz z załącznikiem mapowym
  • inwentaryzacja sieci elektroenergetycznych
  • projekt zagospodarowania terenu
  • bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
  • oświadczenie o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane
  • zgłoszenie lub pozwolenie na budowę
  • kosztorys inwestorski
  • projekt Organizacji Ruchu

 

W efekcie końcowym, Klient otrzymuje projekt uzgodniony w zakładzie energetycznym. Po przekazaniu projektu, klient może przystąpić do wykonania budowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznej.

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszymi usługami w zakresie nowoczesnych i funkcjonalnych instalacji teletechnicznych, prosimy o kontakt.

e-mail:  piotr.lubiatowski@lubiatowski.pl

Tel: 607 450 515